Wat is Aswoensdag?

Aswoensdag is de woensdag na carnaval. Carnaval loopt van zondag tot en met dinsdag. Aswoensdag is de 40-daagse vastentijd bij de katholieken. De zondagen worden in die 40 dagen niet meegerekend. Na die periode is het Pasen.

 

De laatste dag van de vastentijd is de Paaszaterdag. De periode van vasten loopt dus van carnaval tot Pasen.

Wat veel mensen niet weten is dat dus niet alleen bijvoorbeeld de moslims vasten (ramadan). Het is een hardnekkige misvatting dat bij andere geloven niet aan vasten wordt gedaan. Alleen de vorm bij de katholieken is anders: er wordt wel overdag gegeten, maar slechts 1 volledige maaltijd per dag. Ook wordt er bijvoorbeeld geen alcohol gedronken.

In België wordt er op Aswoensdag pruimentaart gegeten, maar in Nederland doet men bijvoorbeeld aan haring happen. De tradities per land verschillen natuurlijk, maar zowel in België als het zuidelijke gedeelte van Nederland wordt Aswoensdag gevierd. In dat deel van Nederland wordt natuurlijk ook het carnaval, zoals wij dat kennen, gevierd.

 

“Liturgie

Op Aswoensdag laten Rooms-katholieken en sommige protestantse gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren” (in het Latijn: “”Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris”). Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Sinds 1979 kan ook de tekst worden gebruikt: “Bekeer u en geloof in het Evangelie”. Deze tekst uit het Evangelie staat in het altaarmissaal zelfs als eerste tekst aangegeven voor de liturgie van Aswoensdag en refereert aan de oproep waarmee Jezus in Galilea zijn prediking begon (Marcus 1,15).

Oud-katholieken en Oosters-Orthodoxe christenen laten zich de as op het hoofd strooien.

De as is het overblijfsel van verbrande ‘palmtakken’ (vaak buxustakken), die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmpasen op Palmzondag. Het kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. In die zin is het een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.”(bron: Wikipedia.com).