Februari weblog vraagt gemeente Eindhoven naar carnavalplannen ondanks corona


Op de website van Indebuurt is al in oktober 2020 melding gemaakt dat Lampegat (Eindhoven) het carnaval heeft afgelast. De Februari weblog vraagt deze gemeente of er überhaupt nog carnaval plannen zijn.

De Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (SFEC) zet een streep door alle officiële carnavalsevenementen meldt het Eindhovens Dagblad. Dat is bijzonder want die beslissing is genomen in oktober 2020. Toen was nog helemaal niet duidelijk of er überhaupt sprake zou zijn van een werkend vaccin. Bovendien lijkt mij het in oktober erg prematuur om het carnaval al bij voorbaat af te lassen. Toch is dat precies wat er in Eindhoven is gebeurd. Daarom heb ik de gemeente Eindhoven verzocht of ze openbaar kunnen maken wat de plannen zijn en of er hier vanuit de gemeente besluitvorming over is geweest. De vraag moest ik stellen op grond van de zogeheten Wet openbaarheid van bestuur, die iedere burger het recht geeft een vraag bij een bestuursorgaan in te dienen. Het is erg spannend wat er nu komen gaat. Gaat de gemeente meewerken of gooit zij haar kont tegen de krib?

Please follow and like us: